Rejestracja w systemie
BIO SERVICE

Adres rejestrowy firmy

Miejsce odbioru odpadówWyrażam zgodę na otrzymywanie od Inter Cars S.A. informacji marketingowych przedstawionych za pośrednictwem:

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem uzyskania dostępu do systemu, a ich niepodanie uniemożliwi uzyskanie dostępu. Dane będą przetwarzane w celach prowadzenia konta użytkownika (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi utylizacji odpadów. Dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia konta przez użytkownika, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości, ustawy o odpadach).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu