Rejestracja w systemie
BIO SERVICE

Adres rejestrowy firmy

Miejsce odbioru odpadów
Integracja z systemem BDO

Pobierz instrukcję konfiguracji serwisu BDO


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Inter Cars S.A. informacji marketingowych przedstawionych za pośrednictwem:

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa,
tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Dane będą przetwarzane w celach realizacji Regulaminu korzystania z Platformy BS BIO i Formularza Zgłoszeniowego, w tym prowadzenia Konta użytkownika i dostępu do Systemu (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Podanie danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do zrealizowania ww. celów.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: daty podpisania i rozwiązania umowy z Operatorem, ilość odpadów odebranych, ewentualne przypadki nieodebrania odpadów oraz zaległości płatniczych powyżej 30 dni, będą pozyskiwane od Operatora (w związku z niezbędnością do wykonania umowy).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi utylizacji odpadów, banki, kurierzy i Poczta, dostawcy usług np. dostawcy rozwiązań teleinformatycznych.

Dane będą przechowywane przez okres: przedawnienia roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości, ustawy o odpadach).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.